Hem

Lions Mariestad

Vi Hjälper Bankgiro 5747 - 1492

 

Swish 1232 8866 04

Lions Mariestad bildades 1954 och delar ut ca 100 000 kr varje år genom olika hjälpinsatser, varav ca 70% går till lokala mottagare.

 

Lions Mariestads största insamlingsaktivitet är Julmarknaden som genomförs årligen sedan 1964 tillsammans med Köpmännen.

 

Alla insamlade medel i Lions Club går oavkortat till hjälpinsatser. Lions kostnader för organisation och administration betalas av medlemmarna.